Over

Deze website is een collectie van getuigenissen van gastvrouwen, gastheren en gastgezinnen die hun woning en hart open zetten voor dankbare migranten uit het Maximiliaanpark in Brussel.

September 2017, al enkele weken vangen families migranten van het Maximiliaanpark op als reactie op het gebrek van de Belgische regering.

De regering verkiest, in plaats van elke mens op haar territorium in zijn waardigheid op te vangen zoals de Conventie van de Mensenrechten voorziet, om ze op te jagen, op te sluiten en te deporteren.

De Belgische wet voorziet het helpen van mensen in een humanitaire situatie, daaronder vallen mensen zonder onderdak (met of zonder papieren).

Wil je zelf ook bijdragen aan een humaan, verwelkomend België neem dan contact op met het BURGERPLATFORM VOOR OVERNACHTINGEN.

 

Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés asbl/vzw – Léon Théodorstraat 85 – 1190 Brussel
IBAN: BE04 5230 8077 7231 – BIC: TRIOBEBB